Ulga Gömürgen e.V.

By , 3. lutego 2014 21:51

My, członkowie wsi Gömürgen jesteśmy rozproszeni na terenie Niemiec.

Uważamy, że my, przez to że pamiętamy oraz naszych wielkich i małych użytkowników wsi pod jednym dachem łączymy, wzmocniamy naszą solidarność i naszą spójność.
Chcemy uczyć naszych młodych ludzi, że mają te same korzenie i chcemy ułatwić im, poznanie się aby zamknąć przyjaźni.

Chcemy skonsolidować naszych wykształconych młodych ludzi w ich wzajemnej wymianie pomysłów.

Chcemy tu dialog między życiem naszych mieszkańców wsi i tych, którzy żyją tutaj, i pośredniczyć, że lokalni mieszkańcy dostaną wsparcie na poziomie finansowym, mentalnym i społecznym.

Aby osiągnąć ten cel, stworzyliśmy 23 Września 2001 r. Fundusz Gömürgen.

Od 14. Kwietnia 2002 jesteśmy zarejestrowani jako organizacja charytatywna.

Z poważaniem
Zarząd Spółki

Email: oemer.adiguezel@goemuergen.de